plakat || Rozbrat nie na sprzedaż

rozbratnie

offset

format: A2

ilość: 1000 egz.

rok: 2009