plakat || Władza wyklucza – wyklucz władzę

wladza

offset
format: A2
ilość: 500 egz
rok: 2011