plakat || stop policyjnej przemocy

Pobicja, morderstwa, a jednocześnie coraz więcej uprawnień dla sprawcy tych przestępstw – policji. Państwo uzbraja tych którzy mogą ochronić władze przed coraz bedziej wkurwionym społeczeństwem. Uwaga, tak buduje się totalitaryzm!

czytaj więcej
plakat_5

Plakat
dla Federacji Anarchistycznej

2016
nakład: 5tyś egz
format: A2
offset

drukowane również jako okładka do Gazety A-Tak (nr.3) oraz jako vlepka.