plakat||demo obrona Od:zysk

Projekt dla skłotu Od:Zysk.
Plakat na demonstracje w obronie przed likwidacją tego miejsca.

format A3
ksero
500 egz

kominiarka_1_72