gazeta || demo Od:zysk

projekt dla Federacja Anarchistyczna, skłot Od:Zysk.
format A3
Offset
2ooo egz

gazeta_odzysk2 gazeta_odzysk1gazeta_odzysk3