plakat || Uspołeczniać koszta

projekt dla Federacji Anarchistycznej. W ramach „kampanii – anty Miasto know how”. Nie wydrukowany jako plakat, ale wykorzystywany w innych miejscach.

plakat_czachy_miasto